Ořez a kácení stromů v Hrušovanech n. Jevišovkou

zpět na články

21.9.2012

Fotky z nedávno prováděné práce v parku za úřadem v Hrušovanech n. Jevišovkou. Jerlín, který jsme káceli, měl rozsáhlou dutinu a pokročilé stadium hniloby. Silná boční větev zasahovala nad zastávku, větve se musely spouštět. Z důvodu stability jsme přímý kmen upnuli na další dva stromy. Tak se snížil nápor na oslabenou část kmene při spouštění silných a těžkých větví.


Postupné kácení jerlínu v HrušovanechVelká dutina v kmeniVýstup do koruny

Ukotvení kmene na okolní stromyVršek je dole, vše je OK

Postupné kácení jerlínu v HrušovanechPostupné kácení jerlínu v Hrušovanech

Postupné kácení, prostor je zabezpečenPostupné kácení jerlínu v HrušovanechPostupné kácení jerlínu v Hrušovanech

Postupné kácení jerlínu v HrušovanechPostupné kácení jerlínu v Hrušovanech

Postupné kácení jerlínu v HrušovanechPostupné kácení jerlínu v Hrušovanech

Postupné kácení jerlínu v HrušovanechPostupné kácení jerlínu v Hrušovanech

Rozřezaný kmen a dutinaHniloba v kmeni


Další fotky dokumentují ořez jasanu s mnoha suchými větvemi. Část koruny zasahuje nad parkoviště. Další ořezy suchých větví proběhly na jírovci, javoru a dubu.


Jasan u parkoviště před ořezemPráce při výstupu do korunySuché větve nad parkovištěm

Odpočinek v koruněStav po ořezuOřez jírovce

Ořez dubuOřez dubu

Jiří Zapadlo