Arboristické standardy - Řez stromů

zpět na články

7.3.2013

Během příštích měsíců až let budou zveřejňovány standardy, které se týkají arboristických prací. Na našich stránkách budeme o standardech průběžně informovat.

Standardy jsou z mého hlediska výborná věc pro zpracovatele plánu zásahů v zeleni, zadavatele prací a arboristy. Odvoláním (smluvním) na společný základ se stejným názvoslovím a definicemi odpadnou nedorozumění a terminologické nejasnosti, které vznikají mezi jmenovanými stranami. Zadavatel také může předem požadovat kvalitu odpovídající standardu. A to jak na straně zpracovatele plánu, tak na straně arboristy. Nejednou se setkávám s tím, že v návrhu ošetření je uvedeno, že je potřeba "prořezat strom". A pak je nutné vyložit si zásah podle vlastního úsudku. Zadavatel totiž nedokáže řez lépe specifikovat, protože tomu nerozumí a zpracovatel posudku není po ruce...

Arboristické standardy jsou jednou z řad projektu Standardy péče o přírodu a krajinu. Vznikají ve spolupráci dvou hlavních institucí - Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Standardy jsou rozděleny do tří tematických okruhů:

 1. Kontrola, hodnocení, plánování
 2. Technologické postupy
 3. Bezpečnost při práci a ochrana zdraví

V současnosti je k dispozici v oponované a tedy finální podobě standard Řez stromů (Technologické postupy). Standardy vydává AOPK ČR na portálu www.standardy.nature.cz. V případě zájmu doporučuji stránky navštívit a standard si stáhnout. Je potřeba uvést email. Na něj vám pak budou zasílány informace o aktualitách. Pokud toto chcete obejít, je standard k dispozici ke stažení zde. Standard Řez stromů se netýká senescentních stromů a nepopisuje technologické postupy speciálního ošetření stromů. Tyto budou obsahem standardu Péče o senescentní stromy.

Účel a náplň standardu Řez dřevin: Definuje typ a techniku zásahů, realizovaných převážně na stromech rostoucích mimo les za účelem obnovy, zachování nebo zvyšování plnění jejich estetických a ekologických funkcí a zajištění jejich provozní bezpečnosti. Popisuje rozsah možných zásahů, aniž by byla naplněna definice poškození dřeviny (vyhláška č. 395/1992 Sb., zákon č. 114/1992 Sb.). Standard je určen k aplikaci na stromy, které plní mimoprodukční funkce, tedy funkce, jejichž hlavním účelem není produkce plodů, dřeva a dalších komodit.

Standard například stanovuje a přesně definuje technologické skupiny řezu stromů. Níže uvádím seznam jednotlivých typů řezů:

Řezy zakládací

 • RZK Řez zapěstování koruny
 • RK Řez komparativní (srovnávací)
 • RV Řez výchovný

Řezy udržovací

 • RZ Řez zdravotní
 • RB Řez bezpečnostní
 • RL Skupina redukčních řezů lokálních: RL-SP Lokální redukce směrem k překážce, RL-LR Lokální redukce z důvodu stabilizace, RL-PV Úprava průjezdného a průchozího profilu
 • OV Odstranění výmladků

Řezy stabilizační

 • RO Redukce obvodová
 • SSK Stabilizace sekundární koruny
 • RS Řez sesazovací

Řezy tvarovací

 • RT-HL Řez na hlavu
 • RT-CP Řez na čípek
 • RT-ZP Řez živých plotů a stěn

Jiří Zapadlo

Komentáře

Přidat komentář

Zde budou vystaveny vybrané zaslané otázky a naše odpovědi

Dobrý den, byli byste tak laskavi a poskytli mi radu či Váš odborný názor. Může líska obecná svými kořeny rostoucí v těsné blízkosti budovy tuto poškodit? Sousedíme s letitou poctivě postavenou stodolou. V těsné blízkosti – cca 0.5m roste řadu desetiletí líska, kterou pravidelně omlazujeme a prořezáváme. Nyní nás soused napadá že si myslí, že dochází k poškození základů. Na stavbě však není nic patrno. Jaký je Váš názor prosím?

Tak, jak se zmlazuje líska nad zemí, bude obnovovat kořeny i pod zemí. Tzn. že kořeny ve svazku odumírají a tvoří se od pařezu nové. U některých druhů keřů jsem byl svědkem pouze toho, že dělaly statické problémy u zídek a plotů s nízkými základy. Kořeny je podrůstají a s nabývající tloušťkou vyvrací. Zvláště u druhů, které se šíří agresivně kořenovými výmladky. U zdi domu s hlubšími základy dělají statické problémy zpravidla pouze stromy. Podle mého názoru: pokud líska, která roste vedle stoleté stodoly už desetiletí, se zatím nic nedělo, nebude se dít nic i nadále. Pokud budete držet keř na uzdě i nadále prořezáváním, nemělo by se nic dít.

Můžu k vzrostlému,starému modřínu nasypat asi do výše 1 m hlínu? Neublížím mu tím? Děkuji za odpověd'.

Dobrý den, rozhodně tento zásah nedoporučuji. Aktivní kořenový systém se nachází u většiny stromů ne níže než desítky centimetrů pod povrchem. Zde funguje určitý vzdušný režim, kde je pro kořeny dostatek kyslíku. Navýšení terénu o desítky centimetrů (u jílovitých půd i jednotek!) znamená v zóně aktivního prokořenění významné snížení kyslíku a dojde k odumření kořenů. Silně se omezí výživa stromu, stejně tak i stabilita. Pravděpodobně dojde brzy k odumření stromu.
Zdraví Jiří Zapadlo