Služby které nabízíme

Zde je přehled služeb, kterými se zabýváme. Místem naší působnosti je především Brno a okolí, dále Jihomoravský a Zlínský kraj a kraj Vysočina. U větších zakázek pracujeme v celé ČR.

Prořez koruny stromu Rizikové kácení
Zásahy v koruně stromu provádíme především z bezpečnostních důvodů. Může hrozit nebezpečí pádu narušených větví na rušnou ulici, nebo nějaká prosychající větev roste nízko nad střechou apod. Dále provádíme výchovný řez, zdravotní řez, obvodovou redukci... podrobnosti Rizikové kácení zahrnuje práce v místech, kde hrozí poškození majetku. Tedy v blízkosti budov, plotů, zdí apod. Strom tak obvykle není možné pokácet najednou, musí se kácet postupně. Zde nastupují dvě možnosti: pokácet strom pomocí plošiny, nebo stromolezeckou technikou... podrobnosti
Zajištění koruny vazbami Běžné kácení, výřez keřů
Používáme ho tehdy, pokud strom i jednotlivé větve chceme zachovat, ale provozní bezpečnost stromu vyžaduje zásah. Vzrostlé stromy s rizikovým rozdvojením mohutných kosterních větví je třeba zajistit... podrobnosti Provádíme těžbu na lesních i nelesních pozemcích, upravujeme a kosíme zanedbané plochy zarostlé trávou, keři a nežádoucími dřevinami.
Hodnocení provozní bezpečnosti stromů, návrh ošetření Údržba zahrad, výsadby
Posuzujeme provozní bezpečnost stromu podle domluvy se zákazníkem. Hodnotíme zejména zdravotní stav, vitalitu a stabilitu stromu. Takové zhodnocení je nutné pro následný návrh ošetření pro každý strom... podrobnosti Vysazujeme a tvarujeme stromy a keře, provádíme údržbové práce. Přerůstá-li vám zahrada přes hlavu, nebo se objeví práce, na kterou nestačíte, pomůžeme vám.
Sběr semen, šišek a jmelí
Sbírame semena a šišky ze stojících stromů. Sbíráme jmelí ze vzrostlých stromů pro vánoční prodej.