řez stromu

Arboristické standardy - Řez stromů

zpět na články

7.3.2013

Během příštích měsíců až let budou zveřejňovány standardy, které se týkají arboristických prací. Na našich stránkách budeme o standardech průběžně informovat.

Řez stromů - část 2., řez během růstu stromu

zpět na články

Úvod

V následujících odstavcích se pokusím popsat, proč se řezem zabývat a také, co jím sledujeme. Nebude zde řeč o řezu sadovnickém, který má svá specifika a v některých bodech je odlišný.

Subscribe to RSS - řez stromu