O nás

Jsme spolupracující živnostníci, kteří se věnují zejména ořezům stromů a rizikovému kácení.

Josef Haško

 • 2002 SOŠ Lesnická v Bzenci, Mechanizátor lesní výroby; Osvědčení:
  – Těžba dříví RMŘP
  – Práce v korunách vysokých stojících stromů
  – Obsluha křovinořezu
 • 2010 Osvědčení pro práci ve výškách
 • 2010 Osvědčení z kurzu „Řez dřevin“
 • 2010 Stromolezecký kurz A, základní (Schola arboricultura)
 • 2013 Vzdělávací akce Hodnocení provozní bezpečnost stromů
 • 2015 Seminář – Řez stromů
 • 2015 Seminář – Provozní bezpečnost stromů a její zajištění ve městech a obcích
 • 2018 Seminář – Provozně nebezpečné dřevní houby
 • 2018 Vzdělávací akce – Hodnocení stavu stromů, zdravotní stav a vitalita
 • 2022 Seminář – Instalace bezpečnostních vazeb
 • 2023 Certifikace ETW (European Tree Worker)
 • Pojištění provozní odpovědnosti na 3 mil korun

Ing. Jiří Zapadlo

 • 2006 MZLU v Brně, Lesní inženýrství (absolvence Posuzování zdravotního stavu a provozní bezpečnosti stromů, Speciální dendrologie pro ozeleňování apod.)
 • 2010 Osvědčení pro práci ve výškách
 • 2011 Osvědčení pro práci s motorovou pilou, s praxí zvláštní případy kácení
 • 2011 Osvědčení pro obsluhu křovinořezu
 • 2012 Seminář Významné choroby a škůdci veřejné zeleně
 • 2013 Licence k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování
 • 2013 Vzdělávací akce Oceňování dřevin v mimolesním prostředí
 • 2013 Vzdělávací akce Hodnocení provozní bezpečnost stromů
 • Pojištění provozní odpovědnosti na 5 mil korun

Naše služby poskytujeme v Brně a jeho okolí

Naše služby poskytujeme v Brně a jeho okolí

Ke stromům máme oba oborově blízko (Josef Haško: lesnické učiliště v Bzenci, praxe v těžbě, zahradnických činnostech; Jiří Zapadlo: lesní inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně, všeobecné lesnictví, se zaměřením na stromy mimo les). Klukovská kratochvíle lezení po stromech a vědomí, že ze stromového listoví je taky pěkný pohled na svět, v nás přetrvalo doposud, a tak jsme se dostali ke stromolezectví. Stromolezectví jako techniku vnímáme jako zprofesionalizovanou klukovskou zábavu lezení po stromech. Spojení s péčí o stromy z něj dělá profesi, která nachází uplatnění zvláště při ořezu vzrostlých stromů a rizikovém kácení. Činnost je to značně riziková (práce ve výškách v “členitém terénu” obvykle s motorovou pilou, práce v blízkosti komunikací, el. vedení, domů, na hřbitovech…), takže je kladen důraz na bezpečnost vlastní i na zabezpečení okolí. Stromolezecká technika supluje vysokozdvižnou plošinu tam, kam s ní není možné zajet nebo dosáhnout, nebo při jednotlivých zásazích (levnější).

Stromolezectví jako specializaci jsme se začali věnovat v roce 2010, kdy se Josef zúčastnil týdenního kurzu v Praze. Osvojil si tam potřebné techniky a společně jsme je pak trénovali v parcích a lesích. Zanedlouho jsme doplnili svoje vybavení tak, že jsme mohli začít s profesionální činností. Máme za sebou ořezy a kácení stromů u komunikací, v zahradách, hřbitovech apod.

Specializace na stromy
Specializace na stromy
Výsadba - řez - provozní bezpečnost - kácení.
Dlouhodobá praxe
Dlouhodobá praxe
Arboristice se věnujeme od roku 2010.
Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti
Disponujeme pojištěním na způsobenou škodu ve výši až 5 milionů Kč.
Certifikace ETW
Certifikace ETW
Stále se vzděláváme a sledujeme moderní trendy v oboru.
…a také Vám rádi poradíme, neváhejte nás kontaktovat.